Kvalitet & Miljö

Kvalitetspolicy
Vi ska erbjuda tjänster som är av en sådan kvalitet att vi vinner uppdragsgivarens fulla förtroende.
Vår personal är vår viktigaste länk för att uppnå en hög standard. Ett ömsesidigt samarbete ska alltid resultera i en trygg arbetsmiljö som uppmuntrar till egna initiativ och hög serviceanda. Med kvalitet som ledord ökar vi lönsamheten för att kontinuerligt utveckla och förbättra servicegraden.

Miljöpolicy
Vår verksamhet skall präglas av miljötänkande. Vi ska uppfylla de krav som ställs på ett företag med vår funktion. Genom ständiga förbättringar skall vi förebygga och minimera skadlig miljöpåverkan från varor, transporter och från verksamheten i övrigt.

toad